Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu Đã ban hành 283E4FBF535649E8892E287EF72BDE78.pdf
03/2017/TT-BNNPTNT 03/02/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản Đã ban hành 21446FA3CAEB46CCA6910CCB72B6034E.rar
50/2016/TT-BYT 30/12/2016 Thông tư Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm Đã ban hành
1431/QĐ-BVTV 05/08/2016 Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Đã ban hành FADF36BA9CA349059879CFEE12F88B57.pdf
27/2016/TT-BNNPTNT 26/07/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi Đã ban hành B16BD80324C14924B0A9CFE2139BBF21.rar
67/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế Đã ban hành FC631790ED714F328F3C6091AECDE08C.pdf
66/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm Đã ban hành 7CB128AD5C464E0E8A2024F7880C0AE2.pdf
26/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Đã ban hành 1DA6618F02C346D284AEEC7C22093373.rar
25/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Đã ban hành 7529AA64437844FFBB9212F60EDAE965.rar
13/2016/TT-BNNPTNT 25/06/2016 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y Đã ban hành 0A350C0584754E47B3BCECC66EBC5D8B.pdf
14/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016 Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Đã ban hành 179DFC1D7DF148E4B8D546E7203E22D3.pdf
10/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam. Đã ban hành D40C2FD46F1A4D97AF0CEF22FDC53933.rar
06/2016/TT-BNNPTNT 31/05/2016 Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam Đã ban hành DD8C148804EC4FA68A2D0D3126410E78.pdf
35/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị Định 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thú y. Đã ban hành 82CA7BB161E34ECD934335A399F1335B.pdf
03/2016/TT-BNNPTNT 21/04/2016 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Hết hiệu lực 9181853E99624C22B6D7AD208BA9E223.rar
01/2016/TT-BNNPTNT 15/02/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi Đã ban hành 09AB74478AE84DB786224AACA0AB3C6B.doc
09/2016/NĐ-CP 28/01/2016 Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm Đã ban hành EB0C3DC257D84C87ADD6BA3A4F8E5CA7.pdf
01/VBHN-BNNPTNT 08/01/2016   Ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam Đã ban hành 348F918249514B619FCB4751A1AC7235.doc
52/2015/TT-BYT 21/12/2015 THÔNG TƯ Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Đã ban hành ADA7C6CC162F4C5B8245D731939D990C.doc
44/2015/TT-BYT 30/11/2015 Thông tư số 44/2015/TT-BYT ban hành danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm Đã ban hành 7A7E19866816495A9EB1A935B10DA24E.rar
45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN 23/11/2015 Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn Đã ban hành B33C8A6D509144D29B3E7D03E84EB5B9.doc
42/2015/TT-BNNPTNT 16/11/2015 Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam Hết hiệu lực 33F288600E6B4E36A71F5A94F127F603.doc
35/2015/TT-BYT 28/10/2015 Thông tư số 35/2015/TT-BYT là QCVN 12-4:2015/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Đã ban hành BC40F9EE227F40678138B0A638D07D5C.pdf
35/2015/TT-BNNPTNT 14/10/2015 Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa Đã ban hành F4165D6C737442CCAF0223CAF0B5EE34.doc
34/2015/TT-BNNPTNT 12/10/2015 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam Hết hiệu lực 267F1C0B6AFD448CBF5A60BED4F39F0E.rar
33/2015/TT-BNNPTNT 08/10/2015 Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ Đã ban hành 88ED71E3B75C47478D2A50E8FB27D769.rar
31/2015/TT-BNNPTNT 06/10/2015 Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi Đã ban hành 520C9BC91C8D47069018B78570EB3C24.doc
29/2015/TT-BNNPTNT 04/09/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi  Hết hiệu lực 9F7863EE27F84A1CA5BE19AB674F1843.doc
2515/QĐ-BNN-BVTV 29/06/2015 Ban hành Bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam Đã ban hành C6F8B222788345819B3BA5CB405928A4.pdf
79/2015/QH13 19/06/2015 LUẬT THÚ Y Đã ban hành BFC246BA52FE400A8614F8D03E0D3B6B.pdf
02/VBHN-BYT 15/06/2015 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm Đã ban hành 15872D650B364CB7824EBFE86D38A161.pdf
8/2015/TT-BYT 11/05/2015 Thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm Đã ban hành 686C8041633E4388AEBF6A5D0AC9F3C1.rar
16/VBHN-BNNPTNT 05/05/2015 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi  Đã ban hành A8C2CE4F3019472BBEA847D5F53E6B40.doc
12/2015/TT-BNNPTNT 16/03/2015 Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu Đã ban hành 937134060D8C4D2898C2345A8CC1AC7E.doc
08/2015/TT-BNNPTNT 02/03/2015 Quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu  Đã ban hành 0DA5E7EC0FFB4EA5BEBFBE5A610E4B46.doc
06/2015/TT-BNNPTNT 14/02/2015 Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi  Đã ban hành A531894023EB47149F7E19A79D12EF50.doc
03/2015/TT-BNNPTNT 29/01/2015 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam Hết hiệu lực 42B4C82EFF7F4B95A7B7924ACE6DEA23.rar
116/2014/NĐ-CP 04/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật   Đã ban hành
36/2014/TT-BNNPTNT 31/10/2014 Ban hành Quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam Đã ban hành EF8C518ACFAC49DDAF0245CFB92232BE.rar
35/2014/TT-BNNPTNT 31/10/2014 Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Hết hiệu lực FAFC3709D46A4C7990D96C036D7EF5A9.rar
33/2014/TT-BNNPTNT 30/10/2014 Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật Đã ban hành B7A7F5F740A94C9D8DCDBA109AE1E5FA.rar
34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 27/10/2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn  Đã ban hành 0674922C015B4DA080E095A2A6362B71.doc
30/2014/TT-BNNPTNT 05/09/2014 Thông tư ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam Đã ban hành 84BC61A96EEF4A95B0CF633058851961.doc
16/2014/TT-BNNPTNT 05/06/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật Đã ban hành 677ED87D0E154BC2BE092076D75BA95E.rar
1971/QĐ-BYT 04/06/2014 Quyết định 1971/QĐ-BYT ngày 4/6/2014 của Bộ Y tế thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Đã ban hành 2B063AAF77A8449D935719C187A31FF0.doc
17/VBHN-BNNPTNT 25/04/2014 Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm   Đã ban hành EAF5FF8F21E84441B93BB632A381EE3B.doc
15 /VBHN-BNNPTNT 11/04/2014 Mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y Đã ban hành BC97D4EC63C3446FA8CBB0D5D69DF43D.rar
13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT 09/04/2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  Đã ban hành 99918E4C3CCC4ADA85745AFC778E6B84.docx
02/VBHN-BNNPTNT 07/03/2014 hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Đã ban hành 04ED9F3CF13847C7A826B1FC62106D90.pdf
12/VBHN-BNNPTNT 25/02/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y   Đã ban hành D38045FEFB9D4157B17DF4BBDFDB1234.doc
Trang 2 trong 8 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>